Geodeetilised tööd aastast 1995:


       • geodeetiliste võrkude projekteerimine, ehitamine, mõõtmine ja tasandamine
       • kõrgtäpne GPS mõõtmine ja nivelleerimine
       • polügonomeetria mõõtmine
       • koordinaatide transformeerimine
       • geodeetiliste märkide asendamine.

 

Ettevõtte 17 tegevusaasta jooksul oleme loonud Eesti Vabariigi I ja II täpsusklassi geodeetilise võrgu, tihendusvõrgu, lõpusirgel on riigi kõrgusvõrgu rekonstrueerimine. Meie tööks on olnud enam kui 60 linna ja asula, sh Tallinna, geodeetilise võrgu uuendamine.


Tagamaks tellijakeskset, ajakohast ja kvaliteetset projektide elluviimist juurutasime 2002. aastal kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 9001.

 

Tipptehnoloogia, kogenud geodeetide aastakümnete pikkune tööstaaž ja noorte pealehakkamine tagavad operatiivse ning asjatundliku tulemuse.        

    

MEIE KVALITEET TEIE EDUKS!