Firmast

Firmast

Ettevõtte üle 20 aastase tegevuse jooksul oleme loonud Eesti Vabariigi I ja II täpsusklassi geodeetilise võrgu, tihendusvõrgu, rekonstrueerinud riigi kõrgusvõrgu. Meie tööks on olnud enam kui 70 linna ja asula, sh Tallinna, geodeetilise võrgu uuendamine.

Tagamaks tellijakeskset ja kvaliteetset projektide elluviimist juurutasime 2002 aastal kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 9001.

Tipptehnoloogia, kogenud geodeetide aastakümnete pikkune tööstaaž ja noorte pealehakkamine tagavad operatiivse ning asjatundliku tulemuse.