Litsentsid ja registreeringud

Litsentsid ja registreeringud

  • Äriregistri kood 10166670
  • MTR registreering nr EEG 000247
  •      Ehitusgeodeetilised tööd, ehitusgeodeetilised uuringud, insenertehnilised geodeesiatööd
  • Geodeet tase 7. kutsetunnistus:
  •      nr 105733 – juhataja Rein Lainevool
  •      nr 105730 – peainsener Andres Rüdja
  • Maa-ameti maakorraldustööde litsents nr 236 MA-k
  • Eesti Geodeetide Ühingu liige